Κατάλογοι

Πιστοποιητικά

Φόρμα Επιστροφής Προϊόντων

  ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όροι επιστροφής εμπορευμάτων

1. Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 30 ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησης και μόνο εφ’ όσων έχει προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση (2310 526639).

2. Οι επιστροφές δεν γίνονται δεκτές για εμπορεύματα που έχουν υποστεί ζημιά κατά την μεταφορά τους διότι τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη του πελάτη και του μεταφορέα. Επομένως θα πρέπει να γίνετε έλεγχος των εμπορευμάτων κατά την παραλαβή τους εάν διαπιστωθεί ζημιά να μην τα παραλαμβάνεται.

3. Τα εμπορεύματα που μας επιστρέφετε ως ελαττωματικά αν κατά τον έλεγχο που θα κάνουμε διαπιστωθεί ότι είναι λειτουργικά θα σας επιστρέφονται.

4. Σε περίπτωση που μας στείλετε εμπορεύματα για έλεγχο ή επισκευή και διαπιστωθεί ότι η βλάβη έχει προκληθεί από κακή χρήση θα σας επιστρέφονται.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ:

Μοναστηρίου 361

546 28 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 529639

Φαξ: 2313 048916

ΑΠΟΘΗΚΗ:

Πάροδος Θεμ. Σοφούλη

546 28 Μενεμένη

Τηλ. 2310 774061

© 2021  Αφοί Άγγελου Βαλούκα, Valco OE

All rights reserved

Αποστολή

Σφάλμα διακομιστή

Επιτυχής αποστολή.